* شماره مناقصه:

* شماره مناقصه:

* شماره مناقصه:

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام پروژه مرمت بند خاکی علویه و حوزه آبخیز نیوک
بازدید : 91 12 تير 1398 ساعت 11:59 شماره :61516

استعلام پروژه مرمت بند خاکی علویه و حوزه آبخیز نیوک
* شماره مناقصه:

2098003145000005

* مبلغ  برآورد:

 6.800.571.066 ریال

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

340.000.000  ریال

* رشته پيمانكار:

رشته آب

*  محل اجراي كار:

استان یزد- شهرستان میبد- روستای علویه و نیوک

* مدت پيمان:

6 ماه

* زمانبندی مناقصه:

- تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 98/0/12 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 98/04/22

- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد ساعت 16:00 روز یکشنبه  تاريخ 98/05/06

- زمان بازگشايي پاكتها  ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 98/05/07  می باشد.

کلیه مراحل برگزاری استعلام صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR (سامانه مناقصه) انجام خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 03538240501 داخلي 218 (امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :