46000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه خلع یدوقلع وقمع گردید' /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خلع یدوقلع وقمع اراضی ملی به مساحت 46000 مترمربع درشهرستان ابرکوه
بازدید : 52 10 تير 1398 ساعت 8:39 شماره :61396

خلع یدوقلع وقمع اراضی ملی به مساحت 46000 مترمربع درشهرستان ابرکوه
46000 مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه خلع یدوقلع وقمع گردید

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه مورخ 9تیرماه1398 درراستای اجرای دادنامه خلع یدوقلع وقمع اراضی ملی منطقه چاهگیر به مساحت 46000 مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، فرمانده یگان حفاظت اداره کل وکارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی ونیروهای یگان حفاظت شهرستان ونماینده حقوقی اداره در پاسگاه انتظامی اسفندآباد حاضر شده و رونوشت اجرائیه دادنامه را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو با حضور فرمانده یگان حفاظت اداره کل وکارشناس حقوقی اداره کل منابع طبیعی ونیروهای یگان حفاظت شهرستان ونماینده حقوقی اداره ویکی از پرسنل پاسگاه انتظامی اسفندآباد درمنطقه عملیات خلع یدوقلع وقمع را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد واراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :