* موضوع استعلام :

* موضوع استعلام :

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام آبیاری محدوده احیاء و غنی سازی جنگل در سطح 50 هکتار
بازدید : 51 6 تير 1398 ساعت 7:54 شماره :61315

استعلام آبیاری محدوده احیاء و غنی سازی جنگل در سطح 50 هکتار
* موضوع استعلام :

آبیاری محدوده احیاء و غنی سازی جنگل در سطح 50 هکتار

*  مبلغ  برآورد:

 770.952.582ریال

*   رشته پيمانكار:

گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در رشته کشاورزی و منابع طبیعی

*   محل اجراي كار:

استان یزد –  شهرستان خاتم-منطقه چنار ناز

*   مدت پيمان:

11ماه

*   مهلت تسليم پيشنهادها:

ساعت 09:00 روز شنبه 1398/04/15 

 

کلیه مراحل برگزاری استعلام صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR (سامانه خرید خدمات) انجام خواهد شد.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 03538240501 داخلي 218  (امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :