* موضوع استعلام :

* موضوع استعلام :

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام نگهداري مناطق احياء شده( آبياري) در قالب احياء جنگل هاي كشور در سطح 158 هكتار
بازدید : 44 6 تير 1398 ساعت 7:49 شماره :61310

استعلام نگهداري مناطق احياء شده( آبياري) در قالب احياء جنگل هاي كشور در سطح 158 هكتار
* موضوع استعلام :

نگهداري مناطق احياء شده( آبياري) در قالب احياء جنگل هاي كشور  در سطح 158 هكتار

*  مبلغ  برآورد:

 802.436.544ریال

*   رشته پيمانكار:

گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در رشته کشاورزی و منابع طبیعی یا آب

*   محل اجراي كار:

استان یزد –  شهرستان خاتم-منطقه توتک

*   مدت پيمان:

6 ماه

*   مهلت تسليم پيشنهادها:

ساعت 10:00 روز سه شنبه 1398/04/11 

 

کلیه مراحل برگزاری استعلام صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR (سامانه خرید خدمات) انجام خواهد شد.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 03538240501 داخلي 218  (امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :