* موضوع استعلام :

* موضوع استعلام :

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام مرمت پروژه های آبخیزداری شهرستان تفت
بازدید : 40 29 خرداد 1398 ساعت 9:25 شماره :60975

استعلام مرمت پروژه های آبخیزداری شهرستان تفت
* موضوع استعلام :

مرمت پروژه های آبخیزداری شهرستان تفت 

*  مبلغ  برآورد:

 78.952.790ريال 

*   رشته پيمانكار:

گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در رشته آب

*   محل اجراي كار:

شهرستان تفت مور علی آباد

*   مدت پيمان:

2 ماه

*   مهلت تسليم پيشنهادها:

ساعت 9:30 روز پنجشنبه 1398/03/30 

 

کلیه مراحل برگزاری استعلام صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR (سامانه خرید خدمات) انجام خواهد شد.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 03538240501 داخلي 218  (امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :