به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی ' /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رفع تصرف 161مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه
عناوين خبري
بازدید : 18 21 خرداد 1398 ساعت 12:17 شماره :60630

رفع تصرف 161مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ابرکوه در راستای اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی صبح روزسه شنبه مورخ 98/3/21 درراستای اجرای دستور دادستان محترم شهرستان ابرکوه مبنی بر رفع تجاوز از اراضی ملی منطقه اردی بداف به مساحت 161مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان و نماینده حقوقی آن  اداره در پاسگاه انتظامی مهردشت حاضر شده و رونوشت دستور دادستان محترم را به فرماندهی پاسگاه تسلیم نمودندو با حضور نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی ، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وسه نفر از پرسنل پاسگاه انتظامی مهردشت درمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد وصورتجلسه خلع یداراضی ملی تکمیل  واراضی ملی تصرف شده قلع وقمع وآزادسازی شد.

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 ساعت 12:51
2 شهريور 1395 ساعت 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 ساعت 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 ساعت 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 ساعت 12:15