موضوع استعلام :" /> موضوع استعلام :" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استعلام آبياري و مراقبت از فضاهاي سبز و جنگلكاري هاي سنواتي شهرستان مهريز
بازدید : 36 25 ارديبهشت 1398 ساعت 8:8 شماره :59825

استعلام آبياري و مراقبت از فضاهاي سبز و جنگلكاري هاي سنواتي شهرستان مهريز

موضوع استعلام :

آبياري و مراقبت از فضاهاي سبز و جنگلكاري هاي سنواتي شهرستان مهريز    

* مبلغ  برآورد: 891.127.293 ریال

*   رشته پيمانكار:  رشته کشاورزی و منابع طبیعی یا آب

*   محل اجراي كار:  مهریز

*   مدت پيمان: 7 ماه

*   آخرین مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 16:00  روز  چهارشنبه   مورخ  98/02/25

کلیه مراحل برگزاری استعلام صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR (سامانه خرید خدمات) انجام خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 03538240501 داخلي 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :