پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آبگيري سدخاكي دره گان شهرستان تفت توسط بارندگيهاي اخير
بازدید : 56 25 فروردين 1398 ساعت 13:2 شماره :58999

آبگيري سدخاكي دره گان شهرستان تفت توسط بارندگيهاي اخير

درپي بارندگيهاي چندروزگذشته سدخاكي ورودي منطقه تفرجگاهي دره گاهان نيزمانندديگرسدهاي شهرستان تفت،آبگيري گرديدكه باعث ذخيره وتقويت چشمه هاي آب زيرزميني اين شهرستان خواهدشد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،مسئول آبخيزداري شهرستان تفت گفت:باتوجه به بارندگيهاي اخيربيشتربندهاوسدهاي خاكي درمنطقه شهرستان تفت آبگيري شده است،اماجديداسددره گاهان كه آخرين سدوانتهايي ترين مسرانتقال آب ازشيركوه به سمت شهرستان يزدازمسيرشهرستان تفت مي باشد،نيزآبگيري شده كه باعث شادي مردم اين شهرستان گرديد.

محمدرسول نوربالابيان نمود:خوشبختانه تاكنون اين بارندگيهاي اخيردرشهرستان تفت باعث تخريب وخسارت به حوزه هاي آبخيزنگرديده واميدواريم باتداوم بارندگي بدون خسارت اين دوران سپري گردد.

وي افزود:سددره گاهان درساليان قبل توسط اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،جهت تقويت سفره هاي آب زيرزميني احداث گرديدكه تاكنون عملكردخوبي داشته وبدون خسارت باعث افزايش سطح آب سفره هاي آب زيرزميني گرديده است،امابايدتوجه نمودچون درمسرمنطقه تفرجگاهي دره گاهان قراردارد،بازديدكنندگان ومسافريني كه دراين مكان گذريااقامت مي نمايندازنزديك شدن به مخزن ذخيره آب جهت تماشاياعكس برداري خودداري نموده تاشاهداتفاق ناگوارمانندغرق شدن ياغيره نباشيم.  

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 ساعت 12:51
2 شهريور 1395 ساعت 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 ساعت 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 ساعت 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 ساعت 12:15