پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دیدارمدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم
بازدید : 199 12 دی 1397 ساعت 13:31 شماره :55547

دیدارمدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان درادامه سفربه این شهرستان درنشستی صمیمانه باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم شرکت نمود.

آخوندی دراین دیدار طی سخنانی که باحضور معاونت فنی ورئیس اداره مرتع اداره کل انجام گرفت ضمن مثبت ارزیابی کردن رونداجرای پروژه های صندوق توسعه ملی خواستارتسریع درادامه این عملیات باتوجه به مدت زمان محدود شد.وی همچنین اززحمات وتلاش های کارکنان منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم تقدیروتشکرنمود.

درادامه این دیدار هریک ازهمکاران وظایف و پروژه های درحال اجرای بخش خودراتشریح ومشکلات ونظرات خودرا بیان کردند.

لازم به ذکراست شهرستان خاتم بامساحتی بالغ بر 800 هزارهکتارمتنوع ترین عرصه های طبیعی استان یزدرادرخودجای داده است.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :