پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دیدارمدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم
عناوين خبري
بازدید : 119 12 دی 1397 13:31 شماره :55547

دیدارمدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان درادامه سفربه این شهرستان درنشستی صمیمانه باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم شرکت نمود.

آخوندی دراین دیدار طی سخنانی که باحضور معاونت فنی ورئیس اداره مرتع اداره کل انجام گرفت ضمن مثبت ارزیابی کردن رونداجرای پروژه های صندوق توسعه ملی خواستارتسریع درادامه این عملیات باتوجه به مدت زمان محدود شد.وی همچنین اززحمات وتلاش های کارکنان منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم تقدیروتشکرنمود.

درادامه این دیدار هریک ازهمکاران وظایف و پروژه های درحال اجرای بخش خودراتشریح ومشکلات ونظرات خودرا بیان کردند.

لازم به ذکراست شهرستان خاتم بامساحتی بالغ بر 800 هزارهکتارمتنوع ترین عرصه های طبیعی استان یزدرادرخودجای داده است.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 12:51
2 شهريور 1395 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 12:15