پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی وخشکه چین بوروئیه خوانسارشهرستان خاتم
عناوين خبري
بازدید : 153 26 مهر 1397 13:1 شماره :52921

پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی وخشکه چین بوروئیه خوانسارشهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی وآبخیزداری خاتم: اجرای عملیات مکانیکی حوزه سدخوانسارازمحل اعتبارات آبخیزداری صندوق توسعه ملی آغاز گردید .این عملیات شامل خشکه چین وسنگی ملاتی مجموعا به میزان 800مترمکعب باهزینه ای بالغ بریک میلیاردوهشتصدمیلیون ریال باهدف حفظ وتقویت پوشش گیاهی ورسوبگیری سیلابهای منتهی به سدخوانساردرروستای بوروئیه خوانساراجرامی شودلازم به ذکراست عملیات احیایی وبیولوژیک شامل بذرکاری ،بذرپاشی،نهالکاری وعملیات مکانیکی وپروژه فرهنگی وتوانمندسازی جوامع محلی نیزازجمله  فعالیتهایی می باشدکه درحوزه بالادست این سداجرا ویادرحال اجرا است.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 12:51
2 شهريور 1395 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 12:15