عناوين خبري
بازدید : 81 25 تير 1396 8:31 شماره :51210

بازدید هیات هفت نفره واگذاری ازشهرستان خاتم
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی وآبخیزداری خاتم، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان درمعیت اعضاء هیات هفت نفره تعدادی ازدرخواستهای واگذاری وجابجایی اراضی گروههای کشاورزی را مورد بازدید قرار دادند. دراین  بازدید علل وعوامل درخواستهای جابجایی اراضی مورد بررسی قرارگرفت.  آخوندی مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان در سخنانی،  توجه به اهمیت پوشش گیاهی ، رعایت ضوابط وشرایط عرصه های طبیعی به ویژه درمورد حفاظت منابع آب وخاک را مورد تاکید قرار داد.  
 
لازم بذکراست شهرستان خاتم بدلیل دارا بودن منابع آبی قابل توجه ازمناطق کشاورزی شاخص دراستان محسوب می شود.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :