پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جلسه رسيدگي به مشكلات دامداران وتكميل پرونده مميزي مراتع منطقه نصرآباد شهرستان تفت تشكيل شد.
عناوين خبري
بازدید : 384 7 بهمن 1396 10:11 شماره :46478

جلسه رسيدگي به مشكلات دامداران وتكميل پرونده مميزي مراتع منطقه نصرآباد شهرستان تفت تشكيل شد.

رئيس اداره منابع طبعي وآبخيزداري شهرستان تفت برگذاري جلسه نشست بادامداران درخصوص بررسي مشكلات آنهابخصوص رسيدگي به پرونده هاي مميزي راكدمانده مربوط به منطقه نصرآباد آن شهرستان رااعلام نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:دامداران عزيزمشكلات فراواني دارندكه باتوجه به خشكسالي موجود،نيازبه دلگرمي وتوجه بيشتري مي باشد،دراين رابطه ضمن دعوت ازكارشناسان اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد،جلسه اي باحضوردامداران تشكيل گرديد،تادامداران مستقيما مشكلات خودرابيان نمايند.

 وي ادامه داد،نيازمي باشد اين جلسات تشكيل شود،تادامداران عزيزبدانند،اداره درجريان مشكلات آنهاقرارداردودرصورتي كه امكان داشته باشد،خواسته معقول آنهابرآورده خواهد شد.

لازم به ذكراست،اين جلسه كه باحضورآقاي مهندس كهدويي وخانم مهندس صدقي تشكيل شد،دامداران مسائل ومشكلات خودرابيان نموده وخواستارتوجه بيشربه مراتع شدند،زيراخشكسالي موجودباعث تخريب ونابودي مرتع شده ودرصورتي كه ازدامداران به طورجدي حمايت نشودوتداوم خشكسالي ادامه يابددرسالهاي آتي اكثرمراتع فقيرودامداري رهاخواهدشد. 

كهدويي دراين جلسه گفت:لازمه اصلي استفاده ازمراتع،تعيين ظرفيت مرتع ومميزي نمودن آن است ودرصورتي كه ازطرف ادارات منابع طبيعي شرايط لازم مميزي فراهم شده باشدودامداران منطقه بدليل اختلافات داخلي موافقت به اجرايي شدن مميزي مراتع ننمايند،هيچكدام ازآنهاحق استفاده ازمرتع رانداشته وتوسط يگان حفاظت جلوگيري خواهدشد.

صدقي نيزاعلام نمود:پس ازتكميل شدن پرونده هاي مميزي مراتع وتاييدتوسط مراجع مربوطه،كارت پروانه چراي دام براي دامداران ذي حق صادرمي گرددكه توجه به نكات درج شده درآن،بخصوص تعدادونوع دام ،زمان ورووخروج دام ضروري مي باشد كه درصورت عدم رعايت آنها توسط دادمدار،ابتداداخطاروسپس پروانه چراي صادرشده باطل ودامدارحق استفاده ازآن مرتع راندارد. 

محمدي درپايان اضافه نمود:كارت پروانه چراداراي اهميت بالايي مي باشدوهويت دامدارمحصوب شده،به واسطه آن مي توانددام ودامداران غيربومي يابدون پروانه چراراازمراتع بيرون نمايندودرصورتي كه لازم باشد اين اداره ومقامات قضايي پشتيبان آنها خواهندبود. 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 12:51
2 شهريور 1395 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 12:15