به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،اولين جلسه گراميداشت هفته منابع " /> به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،اولين جلسه گراميداشت هفته منابع " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اولين جلسه گراميداشت هفته منابع طبيعي سال1396درشهرستان تفت برگزارگرديد.
عناوين خبري
بازدید : 497 9 دی 1396 8:6 شماره :45752

اولين جلسه گراميداشت هفته منابع طبيعي سال1396درشهرستان تفت برگزارگرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،اولين جلسه گراميداشت هفته منابع طبيعي سال 1396درآن اداره برگذارگرديد،درابتداي جلسه مهندس محمدي سرپرست آن اداره دررابطه هفته منابع طبيعي، ويژگيها واهداف آن توضيحاتي بيان نمود.
وی در ادامه ازهمكاران خواست هركدام باتوجه به مسئوايت خويش پيشنهادات مربوط به هفته منابع طبيعي ونحوه برگذاري آنرابيان نمايند.
همكاران حاضردرجلسه پيشنهاداتي ارائه كردند و سپس اعضاء اكيپ برگذاري هفته منابع طبيعي سال 1396شهرستان تفت مشخص شدند.
مقررگرديد،اين اعضاءضمن برگذاري جلسه داخلي نتيجه رابه رئيس اداره گزارش نمايندتادررابطه باموضوعات مختلف ضمن هماهنگي بااداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استاي يزد،تصميم گيري شود.
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
16 دی 1397 12:51
2 شهريور 1395 12:23
علیرضا کریمی - کارشناس ارشد آبخیزداری
6 مرداد 1395 11:46
الهام فخیمی - رابط روابط عمومی شهرستان ابرکوه
27 ارديبهشت 1395 12:33
مهردادمتولی کارشناس ارشدمنابع طبیعی
27 بهمن 1394 12:15