پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - رفع تصرف اراضی ملی به همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه
بازدید : 466 27 آبان 1394 ساعت 12:21 شماره :38735

رفع تصرف اراضی ملی به همت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه  با پیگیری واحد حقوقی و یگان حفاظت این اداره و مساعدت و همکاری پرسنل نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه جهت انجام تکالیف و وظایف قانونی و به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی و صیانت از انفال و بیت المال در راستای اجرای تبصره  1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و زمین خواران اراضی ملی و دولتی  در یک عملیات مورخ 25/08/1394 اقدام به رفع تصرف و تجاوز به مساحت 14502 متر مربع از اراضی ملی واقع در روستای عزیز آباد نمود و اراضی فوق با اعاده وضع در اختیار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه قرار گرفت و متهم جهت مجازات به مراجع قضایی معرفی گردید. );
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :